هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاعرسانی

از همه شما مشتریان و همراهان گرانقدر جی ال ایکس دعوت بعمل آورده میشود تا در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاعرسانی (ایران تلکام ۲۰۱۷) در سالن ۱۰-۱۱ غرفه ۵۸ حضور بعمل آورید.